Biała Księga Rynku BSP

Publikacje  Raporty

Ministerstwo Infrastruktury wraz z Polskim Instytutem Ekonomicznym opracowało Białą Księgę Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych, która prezentuje szerokie spektrum wykorzystania BSP i pokazuje, jak ogromny potencjał ekonomiczny tkwi w lotnictwie bezzałogowym.

Według obliczeń przeprowadzonych przez PIE, wartość rynku dronów wyniesie do 2026 roku 3,26 mld złotych, ale efekt dla całej gospodarki – według scenariusza umiarkowanego – może wynieść nawet 576 mld złotych. Biała Księga prezentuje tendencje rozwojowe lotnictwa bezzałogowego, które podlega szybkiej automatyzacji, kreując nowy wymiar Internetu rzeczy w przestrzeni powietrznej, tzw. U-space.

Dotychczasowe regulacje prawne pozwoliły na skuteczne zabezpieczanie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu lotniczego, przy szacowanej skali nawet 100 tysięcy Bezzałogowych Statków Powietrznych znajdujących się na polskim niebie. Kolejnym krokiem będzie zbudowanie nowego segmentu rynku, który ma ogromne możliwości rozwojowe. Jego skala na lata 2017-2026 szacowana jest na 3,3 mld złotych. Jednak wartość integracji dronów z gospodarką, czyli korzyści pośrednie jakie może przynieść całej gospodarce wykorzystanie dronów, jest znacząco wyższa. U-space otworzy zupełnie nowy rynek technologii i usług, którego wstępnie szacowana wartość na przestrzeni 10 lat, w zależności od scenariusza rozwojowego, obejmuje kwotę od 310 do nawet 913 mld złotych. Biorąc pod uwagę umiarkowany rozwój tego sektora, to w latach 2017-2026 wpływ integracji dronów do gospodarki wyniósłby 576 mld złotych, czyli równowartość kwoty pozwalającej na zredukowanie długu publicznego o 60 procent – podkreśla Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Polska jest w ścisłej światowej czołówce państw wspierających rozwój branży usług realizowanych przy wykorzystaniu dronów. Potwierdzeniem wysokiej pozycji Polski na europejskim rynku BSP jest niedawne zaproszenie przedstawiciela z Polski do grupy roboczej EUASA (European Union Aviation Safety Agency), która będzie zajmowała się wypracowaniem ram regulacyjnych dla U-space.

Skip to content