Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp

ZAPYTANIE OFERTOWE NR OP/1/2019

Świadczenie bieżących czynności remontowo-konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych obiektu i instalacji wymaganych w prawie budowlanym

Skip to content