Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZP.1/2019/DIAL

„Algorytmiczny system oceny cech kwantytatywnych i kwalitatywnych emitenta instrumentów rynku kapitałowego” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG”.

Skip to content