Analityk lub Starszy Analityk ds. podatkowych

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Analityka lub Starszego Analityka ds. podatkowych.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Polski Instytut Ekonomiczny

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie analiz dotyczących zagadnień podatkowych
 • Udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez Instytut
 • Analiza polskich i unijnych aktów prawnych oraz propozycji zmian prawnych pod kątem wpływu na obszar podatków
 • Przygotowywanie wkładów na potrzeby wspólnych publikacji z innymi pracownikami Instytutu
 • Współpraca z partnerami z administracji, think tanków i biznesu, w celu pozyskania informacji, realizacji wspólnych projektów i publikacji, wymiany wiedzy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne
 • Doświadczenie: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z regulacjami gospodarczymi lub tworzeniem ekspertyz prawnych z obszaru podatkowego
 • Znajomość pojęć i trendów związanych z problematyką podatkową
 • Płynna znajomość angielskiego (poziom przynajmniej B2)
 • Umiejętność tworzenia publikacji o zróżnicowanej formie
 • Komunikatywność

Warunki pracy

1)     Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca biurowa w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Praca pod presją czasu
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz

2)     Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek, w którym znajduje się Polski Instytut Ekonomiczny przy ul. Aleje Jerozolimskie 87 nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys i list motywacyjny.
 • Oświadczenie kandydata o spełnianiu określonych wymogów.
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Termin składania dokumentów: 04.11.2019

 

Sposób składania dokumentów z adnotacją „ZS-04”

 • osobiście (w godzinach pracy Instytutu) – Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (recepcja znajduje się na I piętrze)
 • elektronicznie – na adres: hr@pie.net.pl (do godz. 24.00) (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu)
 • listownie – na adres: Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (liczy się data wpływu) 

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

O terminie postępowania mającego na celu wyłonienie kandydata, wybrane osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane telefonicznie.

 

Ogłoszenie (PDF)

Skip to content