Analityk lub starszy analityk w Zespole gospodarki cyfrowej

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Analityka lub starszego analityka w Zespole gospodarki cyfrowej.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Polski Instytut Ekonomiczny

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie analiz ekonomicznych dotyczących rozwoju gospodarki cyfrowej. Tematy analiz będą związane m.in. z rozwojem przemysłu 4.0, nowymi modelami biznesowymi, narzędziami regulacyjnymi w obszarze gospodarki cyfrowej i wsparcia dla innowacji, pozycją polskiej gospodarki na tle krajów UE;
 • Przygotowanie notatek i krótkich opracowań analitycznych na bieżące tematy związane z gospodarką cyfrową;
 • Udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez Instytut;
 • Analiza polskich i unijnych aktów prawnych pod kątem narzędzi regulacyjnych dotyczących gospodarki cyfrowej;
 • Współpraca z pozostałymi zespołami Instytutu;
 • Współpraca z partnerami z administracji, think tanków i biznesu, w celu pozyskania informacji, realizacji wspólnych projektów i publikacji, wymiany wiedzy.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe (ekonomiczne, prawnicze, lub pokrewne);
 • Doświadczenie: co najmniej rok doświadczenia zawodowego;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu analiz ekonomicznych lub prawnych;
 • Znajomość pojęć i trendów związanych z gospodarką cyfrową;
 • Płynna znajomość angielskiego (poziom przynajmniej B2);
 • Umiejętność tworzenia publikacji o zróżnicowanej formie;
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji;
 • Rzetelność;
 • Samodzielność w formułowaniu zadań i organizacji pracy;
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office, wyszukiwanie informacji w internecie, znajomość podstawowych publicznie dostępnych baz danych
 • Umiejętność krytycznego myślenia i oceny źródeł danych i informacji;

 

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość teorii z zakresu mikroekonomii, narzędzi polityki konkurencji, organizacji rynku;
 • Doświadczenie pracy w kancelariach prawnych, konsultingu lub w firmach działających w obszarze gospodarki cyfrowej;
 • Doświadczenie w pracy w innym kraju UE lub w pracy wymagającej roboczego wykorzystania języka angielskiego;
 • Doświadczenie w analizach rynkowych z wykorzystaniem danych na poziomie firm;
 • Znajomość struktury i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej.
 • Znajomość metod ilościowych wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych (umiejętność interpretacji i krytycznej analizy wyników);

 

UWAGA! Termin składania dokumentów został przedłużony do dnia: 17.04.2019

 

Ogłoszenie (PDF)

Skip to content