Analityk / Project manager

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko analityka/project managera.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Polski Instytut Ekonomiczny

Warunki finansowe: wynagrodzenie od 4000 zł brutto

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Koordynacja prac i komunikacji z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu
 2. Przygotowywanie statusu postępu prac i bieżące raportowanie
 3. Współpraca z GPW w celu dookreślenie celów ratingu i ustalenia zmiennych zależnych do modeli, które będą dostarczane przez GPW
 4. Desk research podobnych rozwiązań / badań prowadzonych w innych krajach
 5. Analiza polskiego rynku kapitałowego i jego uczestników pod kątem znaczenia dla realizacji celów projektu
 6. Przegląd i testowanie alternatywnych źródeł danych
 7. Opracowanie zakresu symulacji potrzebnych do przeprowadzenia analizy odporności ratingu na manipulacje
 8. Sporządzenie raportu końcowego

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie: co najmniej trzy lata w realizacji podobnych zadań;
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność sprawnego pisania i redagowania tekstów;
 • Samodzielność i proaktywność.

 

Termin składania dokumentów: 02.04.2019

 

Ogłoszenie (PDF)

Skip to content