PIE Comments

PIE Comments

Za klimat niech nie płacą najubożsi

Piotr Arak: Transformacja energetyczna się nie uda, jeśli będzie oparta na zasadzie: bogaty zarobi, a biedny zubożeje. Albo najsłabsi zostaną włączeni w proces przemian, albo „żółte kamizelki” pojawią się w wielu europejskich stolicach.

PIE Comments

Przydział pasma dla 5G wymaga obowiązków pokryciowych

Ignacy Święcicki: Kolejne kraje Unii Europejskiej przybliżają się do budowy sieci 5G. Najważniejszy zasób do budowy tych sieci – widmo radiowe – został w wielu z nich już rozdysponowany pomiędzy operatorów. W Polsce trwają prace nad przepisami prawnymi oraz warunkami przyszłego przetargu lub aukcji częstotliwości radiowych.

PIE Comments

Rynek (braku) pracownika?

Andrzej Kubisiak: Niedawne statystyki GUS skłoniły minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską do komentarza, że „Polska zmierza do naturalnej stopy bezrobocia”. Biorąc pod uwagę, że według metodologii BAEL na naszym rynku pracy bezrobocie wynosi zaledwie 3,8 proc., to z tak daleko idącymi deklaracjami zawsze warto uważać.

PIE Comments

An Energy Union 2.0?

Piotr Arak: Four years into the Energy Union project, it is worth taking stock of one of the flagship policies of the Juncker Commission and look into future challenges, writes Piotr Arak.

Minding the VAT Gap

Piotr Arak: After importing the dangerous practice of VAT fraud from the rest of the EU, Poland is fighting to minimise this illegal activity from causing more damage to its economy.

PIE Comments

Nie liczmy na eurocud

Łukasz Czernicki: Euro ma niewielki wpływ na gospodarkę w okresie dobrej koniunktury. W czasie niestabilności przyczynia się do pogłębienia kryzysu.

PIE Comments

Gdzie się podziały te inwestycje?

Piotr Arak: Narzekając na wysokość inwestycji, pamiętajmy, że jesteśmy jednym z tych krajów w Europie, w którym sektor publiczny stara się inwestować relatywnie dużo, by gospodarka utrzymywała tempo rozwoju.

Skip to content