PIE Comments

PIE Comments

An Energy Union 2.0?

Piotr Arak: Four years into the Energy Union project, it is worth taking stock of one of the flagship policies of the Juncker Commission and look into future challenges, writes Piotr Arak.

Minding the VAT Gap

Piotr Arak: After importing the dangerous practice of VAT fraud from the rest of the EU, Poland is fighting to minimise this illegal activity from causing more damage to its economy.

PIE Comments

Nie liczmy na eurocud

Łukasz Czernicki: Euro ma niewielki wpływ na gospodarkę w okresie dobrej koniunktury. W czasie niestabilności przyczynia się do pogłębienia kryzysu.

PIE Comments

Gdzie się podziały te inwestycje?

Piotr Arak: Narzekając na wysokość inwestycji, pamiętajmy, że jesteśmy jednym z tych krajów w Europie, w którym sektor publiczny stara się inwestować relatywnie dużo, by gospodarka utrzymywała tempo rozwoju.

PIE Comments

Budżet strefy euro nadal daleko

Piotr Arak: Strefa euro obchodziła wczoraj 20. urodziny. To, że przetrwała mimo potężnego kryzysu i dużych różnic między gospodarkami południa Europy a bardziej prężnymi gospodarkami Północy, można uznać za sukces. Choć wielu problemów można było uniknąć bez euro, bo wyjście na prostą gospodarki europejskiej po kryzysie najpewniej trwałoby krócej.

Skip to content