Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp

ZAPYTANIE OFERTOWE NR OP/7/2019

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Polskiego Instytutu Ekonomicznego za rok 2018 (okres 22.09.2018-31.12.2018) oraz za rok 2019 wraz z wydaniem sprawozdania z przeprowadzonego badania.

Skip to content