Proceedings for awarding a public contract worth over EUR 30,000 net

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.11/2019/DIALOG

Polski Instytut Ekonomiczny w Warszawie ogłasza zamówienie na usługę dostarczenia kompletnej bazy danych obejmującej statystyki publicznie dostępnych treści z profili w serwisie Facebook, spółek notowanych na 4 rynkach* Giełdy Papierów Wartościowych w Wiedniu (Wiener Börse AG) oraz ich podmiotów zależnych za okres od początku miesiąca stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz wykonanie […]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.10/2019/BADANIA-KO

Polski Instytut Ekonomiczny w Warszawie ogłasza zamówienie na przeprowadzenie badania opinii publicznej na temat wpływu czynników pozapłacowych na zadowolenie z pracy. Techniką zastosowaną do gromadzenia danych będzie wspomagany komputerowo wywiad internetowy (CAWI).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.9/2019/BADANIA

Polski Instytut Ekonomiczny w Warszawie ogłasza zamówienie na przeprowadzenie badania opinii publicznej na temat działań sprzyjających ochronie powietrza w Polsce. Techniką zastosowaną do gromadzenia danych będzie wspomagany komputerowo wywiad internetowy (CAWI).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.6/2019/PROJEKT

Polski Instytut Ekonomiczny w Warszawie ogłasza zamówienie na wykonanie projektu wielobranżowego na dostosowanie budynku biurowego przy ul. Aleje Jerozolimskie 87 w Warszawie do obowiązujących przepisów p.poż wraz z uwzględnieniem bieżących potrzeb modernizacyjnych budynku oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.5/2019/PROJEKT

Polski Instytut Ekonomiczny w Warszawie ogłasza zamówienie na wykonanie projektu wielobranżowego na dostosowanie budynku biurowego przy ul. Aleje Jerozolimskie 87 w Warszawie do obowiązujących przepisów p.poż wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Skip to content