Data scientist

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko data scientist.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Polski Instytut Ekonomiczny

Warunki finansowe: miesięczne wynagrodzenie od 4000 zł brutto

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Określenie sposobów agregacji danych i ekstrakcja zmiennych opisujących podmioty gospodarcze z danych o zdarzeniach zachodzących w mediach społecznościowych
 2. Ocena różnych możliwości agregacji danych w czasie i dobór odpowiedniej rozdzielczości do analiz
 3. Przygotowanie założeń teoretycznych do modelowania
 4. Ewaluacja modeli ratingu i walidacja
 5. Ocena odporności poprzez analizę wyników symulacji poszczególnych scenariuszy
 6. Określenie ostatecznego systemu ratingu
 7. Sporządzenie raportu końcowego

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie: co najmniej trzy lata w realizacji podobnych zadań;
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność sprawnego pisania i redagowania tekstów;
 • Samodzielność i proaktywność.

 

Termin składania dokumentów: 02.04.2019

 

Ogłoszenie (PDF)

Skip to content