Droniada 2018

Digitalization and robotisation

Piąta edycja konkursu dla zespołów akademickich w misjach z wykorzystaniem dronów i systemów analizy informacji odbyła się w dniach 7-8 czerwca 2018 roku na lotnisku Pobiednik Wielki. Honorowy patronat objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Droniada to poligon technologiczny, na którym konstruktorzy mogą w praktyce zaprezentować swoje rozwiązania użytkownikom i przedsiębiorcom oraz rzeczywisty sprawdzian działań w U-Space. W tym roku towarzyszyły jej cztery seminaria, których organizatorem był Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy. Odbyły się one od 6 czerwca do 9 czerwca w godz. 18 – 20 w Hotelu Galaxy w Krakowie.

Najważniejszymi tematami tegorocznej edycji Droniady były obszary ważne z punktu widzenia rozwoju internetu rzeczy, inteligentnych miast, innowacyjności i możliwości działania dronów w mieście. To polski prolog przed U-space, unijną inicjatywą, która od 2019 otwiera niebo w mieście dla dronów w misjach automatycznych i umożliwia JST współzarządzanie przestrzenią 3D.

Jednocześnie to przedsięwzięcie jest od początku organizowane jako trening służb reagowania kryzysowego, w tym jednostek PSP i OSP jak Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, umożliwiające sprawdzenie zasad współdziałania służb z operatorami dronów i instytucjami naukowymi.

Jeśli Droniada dowiedzie poprawności działania systemów antykolizyjnych, śmiało będzie można mówić, że te wykuły się na krakowskim poligonie technologicznym i będzie można rozważać uruchomienie projektu miejskiego obszaru testowego pod kątem U-space. Właśnie tematyce U-Space, rozwojowi rynku systemów bezzałogowych oraz innowacyjności studentów i absolwentów polskich uczelni poświęcone były seminaria IBRKK-PIB.

Nagrodę Główną w konkursie w wysokości 10 tys. złotych zdobył zespół PŁ Raptors. Wygrał także nagrody specjalne ufundowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju po 4 tys. zł każda za zwycięstwo w konkurencjach “Pilna dostawa lekarstwa w U-Space” oraz “Monitoring sieci elektroenergetycznej po katastrofie naturalnej – kody QR”.

Nagrodę Drugą uzyskał zespół WUThrust z Politechniki Warszawskiej w wysokości 5 tys. złotych. Natomiast Nagrodę Trzecią zdobył Koło Naukowe Robotyków KNR Politechniki Białostockiej w wysokości 2 tys. zł.

Ponadto Politechnika Rzeszowska zdobyła uznanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego za zimną krew i wzorowe zapobieżenie sytuacji kryzysowej w misji dronowej. Także w jej ręce trafiła nagroda od firmy Esri Polska oraz pas dronowy Fundacji Instytut Mikromakro – głównego organizatora tego poligonu systemów bezzałogowych. Natomiast liderzy czterech zespołów otrzymali również voucher na ubezpieczenie OC od Finansowa Chata.

Zapraszamy do wydarzenia na Facebooku.

Szczegółowa agenda Droniady dostępna jest na stronie 5zywiolow.pl.

Zapraszamy do galerii zdjęć oraz materiału wideo:

Seminaria droniadowe

I Seminarium Droniadowe: „Rynek systemów bezzałogowych na tle rozwoju Przemysłu 4.0” (środa, 6 czerwca)

18.00 Poczęstunek
18.30 Rozpoczęcie obrad. Głos w dyskusji zabiorą:

 • Paweł Szymański, Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Grzegorz Bilski, DronLab
 • Sławomir Huczała, Spartaqs
 • Aleksandra Borowska, Spartaqs
 • Piotr Rutkowski, Wardyński i Wspólnicy

   

19.30 Założenia Droniady w kontekście rozwoju rynku pojazdów autonomicznych
Sławomir Kosieliński
19.45 Losowanie startów zespołów w Droniadzie w dniu technicznym
20.00 Zakończenie seminarium

 

II Seminarium Droniadowe: „Certyfikacja, e-identyfikacja, systemy antykolizyjne. Podstawy bezpieczeństwa latających robotów w mieście” (czwartek, 7 czerwca)

18.00 Poczęstunek
18.15 Rozpoczęcie obrad. Głos w dyskusji zabiorą:

 • bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, CNBOP-PIB
 • Karol Juszczyk, doradca zarządu Expo XXI i doradca funduszu AgriTech
 • Maciej Włodarczyk, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP)
 • Radosław Zych, Akademia UAV
 • dr inż. Rafał Osypiuk, Aerobits
 • Marcin Szydełko, Senior Engineering Manager GlobalLogic

  

19.40 Komentarz przed piątkowymi zawodami
Sławomir Kosieliński, Grzegorz Bilski
20.00 Zakończenie seminarium

 

III Seminarium Droniadowe: „Ku U-space. Szans i zagrożenia dla tej idei na podstawie doświadczeń poligonów dronowych w Polsce i na świecie” (piątek, 8 czerwca)

18.00 Poczęstunek
18.15 Rozpoczęcie obrad. Głos w dyskusji zabiorą:

 • Filip Sosin, PAŻP
 • Dariusz Werschner, Polska Izba Systemów Bezzałogowych, AirVein/Pentacomp
 • Karol Cheda, JSW Innowacje
 • Andrzej Gontarz, Fundacja Instytut Mikromakro
 • Sławomir Kosieliński, Fundacja Instytut Mikromakro
 • Paweł Szymański, ULC
 • Agnieszka Kaleta, DronLab
 • Piotr Rutkowski, Wardyński i S-ka
 • Sławomir Huczała, Spartaqs

      

20.00 Zakończenie seminarium. Rozpoczęcie obrad Komisji Sędziowskiej i rozstrzygnięcie zawodów.

IV Seminarium Droniadowe: „Kompetencje młodej kadry inżynierskiej po studiach na polskich uczelniach w świetle potrzeb przemysłu i gospodarki cyfrowej” (sobota, 9 czerwca)

18.00 Poczęstunek
18.15 Rozpoczęcie obrad. Głos w dyskusji zabiorą:

 • Krzysztof Puzio, Franke Polska
 • Karol Cheda, JSW Innowacje
 • Michał Zawadzak, Świat dronów
 • Karol Juszczyk, doradca zarządu Expo XXI i doradca funduszu AgriTech
 • dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

20.00 Zakończenie seminarium. Podsumowanie Droniady. Wnioski i rekomendacje.

U-space

W Unii Europejskiej planowane jest wdrożenie koncepcji U-Space, która w sposób wciąż nieoszacowany narzuci JST odpowiedzialność za przestrzeń powietrzną.

Na początku wprowadzona zostanie e-rejestracja, e-identyfikacja oraz geofencing (e-strefy zabronione) – planowane wdrożenie do 2019 roku. Następnie rozpocznie się automatyzacja planowania i zatwierdzania lotu, śledzenie lotu w czasie rzeczywistym, dynamiczna informacja o przestrzeni powietrznej. W trzeciej fazie opracowane zostaną korytarze komunikacyjne dla zautomatyzowanych misji, wdrożone zostaną systemy unikania kolizji oraz dynamicznego – w czasie rzeczywistym – zarządzania flotami BSP. Ostatni czwarty etap będzie oznaczał pełną digitalizację, automatyzację zarówno po stronie procedur jak i realizacji lotów, a także wzajemnej komunikacji elementów systemu.

Obecnie – także w Polsce – opracowywane są systemy, które pozwolą na wprowadzenie niektórych elementów docelowego systemu UTM i od strony technologicznej będzie możliwe śledzenie w czasie rzeczywistym poszczególnych BSP, a także lokalnie wywoływanie określonej aktywności np. unikanie kolizji pomiędzy znajdującymi się w powietrzu BSP. Pracują nad nimi m .in. firmy Aerobits i uspace.aero wespół z zespołem Droneradar. Są podstawą tegorocznej Droniady – poligonu systemu bezzałogowych – organizowanej przez Fundację Instytut Mikromakro.

O Droniadzie

Droniada to poligon technologiczny, na którym konstruktorzy mogą w praktyce zaprezentować swoje rozwiązania użytkownikom i przedsiębiorcom. Tym razem stawiamy nacisk na implementację U-Space – sprawdzian zasad systemów antykolizyjnych opartych o transpondery ADS-B i nadajniki Wi-Fi.

Droniada 2018 umożliwi instytucjom publicznym, ale także przedsiębiorcom nabrać zaufania do koncepcji U-Space, sprawdzając przy tym kompetencje młodej kadry inżynierskiej. Tak powstają sprzyjające warunki do rozwoju sektorów robotycznego, dronowego, informatycznego, kosmicznego i lotniczego. Słowem, są to działania o charakterze horyzontalnym, których realizacja przyczyni się do wzrostu konkurencyjności naszych kadr oraz rozwoju gospodarki cyfrowej.

Więcej informacji o konkurencjach i założeniach zawodów oraz harmonogram opublikowaliśmy na stronie www.5zywiolow.pl/droniada-2018.

Szczególnie zależy nam na:

 • bezpiecznej i kompletnej integracji platform bezzałogowych w swojej różnorodności z narzuconymi przez organizatorów elementami infrastruktury U-Space (UTM, geofencing, infrastruktura naziemna);
 • autonomicznej realizacji zadania w każdej z konkurencji;
 • prawidłowej realizacji zasad współdzielenia U-Space tj. przestrzeganiu zasad wypracowanych przed konkursem przez wszystkie drużyny wzajemnego antykolizyjnego poruszania się platform BSP współdziałających we wspólnej ograniczonej przestrzeni.

Nagrodę Główną zdobędzie ten zespół, który uzyska najwięcej punktów z poszczególnych konkurencji, naszego dronowego triatlonu:

 1. Demo systemu BSP: prezentacja kompletnego systemu przygotowanego na potrzeby konkursu. 7 czerwca 2018, czwartek od g. 9 do 14
 2. Pilna dostawa w U-space: dostarczenie pilnej przesyłki z miejscu startu do miejsca przeznaczenia w przestrzeni U-Space – równolegle swoje misje prowadzą inne drużyny. 8 czerwca 2018, piątek od g. 9 do 12.
 3. Inspekcja infrastruktury liniowej: Wygra ten, który swoim bezzałogowcem wykryje zmiany położenia słupów sieci średniego napięcia po burzy. Misja ma zostać zrealizowana w obszarze korytarza technologicznego. Naruszenie granic spowoduje dyskwalifikację. Liczba punktów zależy od stanu sieci, czyli ile nawałnica wywróciła słupów. 8 czerwca 2018

Całość zwieńczy Olimpiada DroneRadar – citius, altius, fortius w formie otwartych zawodów dla wszystkich firm dronowych i użytkowników bezzałogowców w sobotę 9 czerwca.

Skip to content