Ekspert w Zespole ds. Energii i Klimatu

Dyrektor Polskiego Insytutu Ekonomicznego poszukuje 2 (dwóch) kandydatek/kandydatów do wykonywania czynności Ekspertów w Zespole ds. Energii i Klimatu.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – zlecenie, 

Czas trwania zlecenia: Okres od 1 marca 2019 do 31 października 2019 r. w wymiarze nieprzekraczającym 160 godzin/osobę w miesiącu kalendarzowym.

Zakres zadań:

Udział w realizacji projektu obejmującego analizę techniczno–rynkową w obszarze trzech tematów:

Temat 1 pn. „Elektromobilność w Polsce”, obejmujący analizę rynkową wpływu rozwoju infrastruktury w Polsce pod kątem pojazdów elektrycznych.

Do zadań w tym temacie będzie należało:

  • sporządzenie prognozy, której efektem będzie oszacowanie liczby aut elektrycznych w Polsce oraz ich wpływ na infrastrukturę elektroenergetyczną w kraju.
  • wskazanie wyzwań oraz potencjalnych rozwiązań, stojącymi przed polskimi miastami, które będą rozwijać infrastrukturę związaną z autami elektrycznymi.
  • wskazanie zagrożenia oraz korzyści dla środowiska naturalnego”. Dokonane analizy będą przedmiotem sporządzonego raportu/publikacji pn. „Elektromobilność w Polsce”,

Przewidywany termin realizacji do dnia 31.05.2019 r.

 

Temat 2 pn. „Miks energetyczny Polski do 2050”, obejmujący opracowanie analizy zapotrzebowania na energię elektryczną oraz cieplną w Polsce oraz oszacowanie prognoz zużycia paliw kopalnych do 2050 roku.

Do zadań w tym temacie będzie należało:

  • określenie wpływu zmiany miksu energetycznego na środowisko naturalnego poprzez analizę emisji CO2 wraz ze zmianą ww. miksu.
  • dokonane analizy będą przedmiotem sporządzonego raportu/publikacji pn. „Miks energetyczny Polski do 2050”.

Przewidywany termin realizacji do dnia 16.08.2019 r.

 

Temat 3 pn „Wpływ OZE na system elektroenergetyczny”, obejmujący analizę wpływu odnawialnych źródeł energii w Polsce (wskazanie mocy i rodzajów OZE), które wpływają na system elektroenergetyczny Polski.

Do zadań w tym temacie będzie należało:

  • wskazanie szans oraz zagrożeń, które wynikają z rozwoju OZE w Polsce, a także opracowanie rekomendacji, które pozwolą rozwijać OZE w Polsce;
  • oszacowanie i prognoza wpływu OZE na stopień zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego do 2050 roku;
  • dokonane analizy będą przedmiotem sporządzonego raportu/publikacji pn. „Wpływ OZE na system elektroenergetyczny”,

Przewidywany termin realizacji do dnia do dnia 31.10.2019 r.

 

Ogłoszenie (PDF)

Skip to content