Kierownik Zespołu Energii i Klimatu

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Kierownika Zespołu Energii i Klimatu.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Polski Instytut Ekonomiczny

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Przygotowanie analiz i raportów dotyczących sektora energetycznego oraz zagadnień związanych z polityką klimatyczną
 2. Udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez Instytut
 3. Współpraca z partnerami z administracji, think tanków i biznesu, w celu pozyskania informacji, realizacji wspólnych projektów i publikacji, wymiany wiedzy
 4. Organizacja pracy zespołu

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, lub pokrewne
 2. Doświadczenie: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku analitycznym
 3. Znajomość pojęć i trendów związanych z ww. obszarami
 4. Płynna znajomość angielskiego (poziom przynajmniej B2)
 5. Umiejętność tworzenia publikacji o zróżnicowanej formie
 6. Umiejętność analizy i syntezy informacji 7) Komunikatywność

 

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • Doświadczenie w pracy w sektorze prywatnym (konsulting, kancelarie prawne)
 • Doświadczenie w pracy w innym kraju UE lub w pracy wymagającej roboczego wykorzystania języka angielskiego

 

Termin składania dokumentów: 12.06.2019 r.

Sposób składania dokumentów z adnotacją „Rekrutacja EK-03”:

 • osobiście (w godzinach pracy Instytutu) – Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (recepcja znajduje się na I piętrze);
 • elektronicznie – na adres: hr@pie.net.pl (do godz. 24,00) (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu);
 • listownie – na adres: Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (liczy się data wpływu).

 

Ogłoszenie (PDF)

Skip to content