Kierownik Zespołu Makroekonomii

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Kierownika Zespołu Makroekonomii.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Polski Instytut Ekonomiczny

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Przygotowanie analiz i raportów dotyczących polityki fiskalnej, wzrostu gospodarczego i wskaźników makroekonomicznych dotyczących Polski
 2. Przygotowanie prognoz i modeli makroekonomicznych
 3. Udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez Instytut
 4. Udział w sesjach plenarnych Stowarzyszenia Europejskich Instytutów Ekonomicznych (AIECE) i przygotowanie prognoz makroekonomicznych dotyczących UE i strefy euro
 5. Współpraca z partnerami z administracji, think tanków i biznesu, w celu pozyskania informacji, realizacji wspólnych projektów i publikacji, wymiany wiedzy
 6. Organizacja pracy zespołu

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, socjologiczne lub pokrewne uwzględniające metody ilościowe w ekonomii i naukach społecznych
 • Doświadczenie: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku analitycznym
 • Znajomość pojęć i trendów związanych z ww. obszarami
 • Płynna znajomość angielskiego (poziom przynajmniej B2)
 • Umiejętność tworzenia publikacji o zróżnicowanej formie
 • Umiejętność pracy na dużych bazach danych oraz analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność tworzenia modeli ekonometrycznych
 • Komunikatywność

 

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • Doświadczenie pracy w sektorze prywatnym (konsulting, bankowość, think tanki)
 • Doświadczenie w pracy w innym kraju UE lub w pracy wymagającej roboczego wykorzystania języka angielskiego

 

Termin składania dokumentów: 12.06.2019 r.

Sposób składania dokumentów z adnotacją „Rekrutacja MA-02”:

 • osobiście (w godzinach pracy Instytutu) – Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (recepcja znajduje się na I piętrze);
 • elektronicznie – na adres: hr@pie.net.pl (do godz. 24,00) (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu);
 • listownie – na adres: Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (liczy się data wpływu)

 

Ogłoszenie (PDF)

Skip to content