Konkurs na esej metaekonomiczny

Metaeconomics

Zakład Metaekonomii Instytutu Badań Rynku, Koniunktur i Konsumpcji – Państwowego Instytutu Badawczego, Polska Sieć Filozofii Ekonomii, Wydawnictwo Copernicus Center Press i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych mają przyjemność zaprosić studentów i doktorantów zainteresowanych zagadnieniami metaekonomicznymi do udziału w konkursie na esej.

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

Wymogi formalne i kryteria oceny:

  • Esej powinien charakteryzować się oryginalnością podejmowanych problemów
  • Esej musi podejmować zagadnienia z zakresu metaekonomii. Dziedzinę tę definiuje się jako refleksję metanaukową nad ekonomią obejmującą filozofię ekonomii, metodologię badań ekonomicznych, etykę ekonomii oraz socjologię wiedzy ekonomicznej
  • Na konkurs przyjmowane są prace w języku polskim o objętości 4000-9000 słów (z wyłączeniem bibliografii)
  • Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm

Prosimy o nadsyłanie prac pocztą elektroniczną na adres konkurs@ibrkk.pl oraz pocztą tradycyjną wraz z wydrukowanym Oświadczeniem autora-uczestnika (do pobrania) na adres „Instytut Badań Rynku, Koniunktur i Konsumpcji – Państwowy  Instytut Badawczy” Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, z dopiskiem “Esej metaekonomiczny”.

Prace można przesyłać do 30 września 2018 r.

Szczegółowe informacje o Konkursie można znaleźć w Regulaminie (do pobrania). Pytania można kierować na konkurs@ibrkk.pl

Zapraszamy do wydarzenia na Facebooku.

Plakat z informacją o konkursie (do pobrania).

Skip to content