O nas

Kim jesteśmy?

22 września 2018 r. weszła w życie ustawa o Polskim Instytucie Ekonomicznym, która zlikwidowała Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy i powołała Polski Instytut Ekonomiczny. Zajmuje się on dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

Dorobek naukowy Polskiego Instytutu Ekonomicznego należy uznawać za dobro publiczne. Każdy ma prawo do cytowania i rozpowszechniania naszych badań bez uprzedniej zgody. Prosimy jedynie o podanie pełnego źródła i autorów publikacji.

Partnerzy

Global Research Consortium on Economic Structural Transformation – zrzeszająca 35 członków z całego świata instytucja wspomagająca intelektualne partnerstwo i promowanie innowacyjnego myślenia, które ma na celu wspomóc w transformacji kraje rozwijające się.

Association of European Conjuncture Institutes – stowarzyszenie sprzyjające wymianie informacji i literatury poświęconej międzynarodowym osiągnięciom ekonomicznym, szczególnie w Europie. Powstało w 1957 roku z inicjatywy 3 instytutów: niemieckiego DIW, belgijskiego IRES oraz francuskiego INSEE.

Skip to content