Pomiar potencjału, nakładów i efektów innowacji społecznych

Innovations

17 listopada 2017 roku odbyła się piąta ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Innowacje społeczne w Polsce” organizowana przez Akademię Leona Koźmińskiego, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – PIB oraz Ministerstwo Rozwoju.

Pierwszy panel dotyczył roli innowacji społecznych w ekosystemie innowacyjnego rozwoju oraz zasadności i użyteczności ich pomiaru. W dyskusji wzięli udział dr Beata Lubos z Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, a także posłanka na Sejm RP Agnieszka Ścigaj, prof. dr hab. Grażyna Światowy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. dr hab. Wiesław Nowiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz prof. dr hab. Witold Kwaśnicki (Uniwersytet Wrocławski). Rolę moderatora pełnił redaktor „Polityki” Edwin Bendyk.

W kolejnym panelu – moderowanym przez prof. dr hab. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego – podjęto tematykę metod oraz obszarów pomiaru innowacji społecznych. Głos zabrali prof. dr hab. Felicjan Bylok (Politechnika Częstochowska), Artur Nowak-Gocławski (Grupa ANG), dr Ewa Kasperska (Politechnika Koszalińska), prof. dr hab. inż. Mirosław Miller (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Filip Pazderski (Instytut Spraw Publicznych) oraz prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza (Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie).

Poniżej prezentujemy fragment artykułu prof. dr hab. Anny Olejniczuk-Merty z Zakładu Konsumpcji IBRKK-PIB, który został zamieszczony w monografii „Innowacje społeczne. Pomiar potencjału, nakładów i efektów”:

Rozwiązywanie współczesnych problemów społeczno-gospodarczych wiąże się z aktywizacją działania zarówno państwa, jak i biznesu oraz społeczeństwa. Problemy te są liczne i różnorodne. W różnej skali i zakresie dotyczą spraw dużej wagi takich jak: nierówności społeczne, problemy na rynku pracy, demograficzne, wykluczenia, migracje. Do rozwiązywania tych problemów zasadne jest tworzenie nowych strategii, polityki i działań adekwatnych do potrzeb, dyktowanych z jednej strony ograniczeniami i niedoborami, z drugiej zaś możliwościami tkwiącymi w osiągniętym postępie technologicznym i rozwoju nauki.
Jednym z rozwiązań są innowacje społeczne, które z założenia są skierowane na podnoszenie jakości życia społeczeństwa i sprzyjają temu celowi, wspierając rozwój i pogłębianie współpracy państwa, biznesu i społeczeństwa. Dzięki temu stają się one czynnikiem współtworzącym warunki dla spełniania wyzwań współczesności. Możliwe to jest dzięki kreowaniu takiego systemu innowacji społecznych, który będzie współdziałał z biznesowym ekosystemem innowacji, zmierzając w kierunku kształtowania jednego ekosystemu rozwoju społeczno-gospodarczego.

Pełny zapis konferencji można obejrzeć poniżej:

Skip to content