Specjalista/Starszy specjalista ds. komunikacji w Zespole Komunikacji

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Specjalisty/Starszego specjalisty ds. komunikacji w Zespole Komunikacji.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Polski Instytut Ekonomiczny

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie, redagowanie informacji prasowych, wypowiedzi, artykułów, komentarzy i innych materiałów informacyjnych;
 • weryfikacja raportów analitycznych pod kątem komunikacyjnym;
 • współprowadzenie działań z zakresu media relations
 • organizacja wydarzeń specjalnych – seminaria, konferencje, etc.
 • śledzenie informacji dotyczących gospodarki i ekonomii.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe lub ostatnie lata studiów (preferowane kierunki społeczne: socjologia/psychologia; ekonomiczne lub komunikacyjne: dziennikarstwo/marketing)
 • Doświadczenie: co najmniej 1-3 lata w komunikacji (preferowane doświadczenie w PR instytucji finansowych, energetycznych, instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych o specalizacji ekonomicznej)
 • Płynna znajomość angielskiego (poziom przynajmniej B2)
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność sprawnego pisania i redagowania tekstów
 • samodzielność i proaktywność

 

Warunki pracy

1) Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca biurowa w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Praca pod presją czasu;
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 

2) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek, w którym znajduje się Polski Instytut Ekonomiczny przy ul. Aleje Jerozolimskie 87 nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o spełnianiu określonych wymogów.
 3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Termin składania dokumentów: 5.08.2018

 

Sposób składania dokumentów z adnotacją „Media_01”:

 

 • osobiście (w godzinach pracy Instytutu) – Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (recepcja znajduje się na I piętrze);
 • elektronicznie – na adres: hr@pie.net.pl (do godz. 24,00) (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu);
 • listownie – na adres: Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (liczy się data wpływu).

 

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

O terminie postępowania mającego na celu wyłonienie kandydata, osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane telefonicznie.

 

Ogłoszenie (PDF)

Skip to content