Wiedza ekspercka, metody i techniki jej przetwarzania w badaniach typu foresight realizowanych w Polskim Instytucie Ekonomicznym

Past events

Zakład Metaekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego w Warszawie zaprasza na cykl seminariów metaekonomicznych pt. „Eksperci i ekspertyzy. Ujęcie interdyscyplinarne”.

17/01/2019 – dr Katarzyna Dębkowska (PIE): „Wiedza ekspercka, metody i techniki jej przetwarzania w badaniach typu foresight realizowanych w Polskim Instytucie Ekonomicznym” [streszczenie]

Seminarium odbywa się w godz. 14.00-16.00, Al. Jerozolimskie 87, sala 505 na V piętrze.

W ramach cyklu seminariów odbędą się  wystąpienia następujących osób:

  • dr Krzysztof Nowak-Posadzy (perspektywa metodologiczna)
  • dr Mirosław Wójciak, dr Konstancja Poradowska (perspektywa ekonomiczna)
  • dr Katarzyna Dębkowska (perspektywa statystyczno-ekonomiczna)
  • dr Katarzyna Stasiuk, dr Renata Maksymiuk (perspektywa psychologiczna)
  • dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL (perspektywa etyczna)
  • dr hab. Łukasz Afeltowicz, dr Joanna Szalacha-Jarmużek (perspektywa socjologiczna)

Zwieńczeniem cyklu będzie workshop pt. „Culture of Economic Expertise” z udziałem gości specjalnych (Prof. Marcel Boumans – Utrecht University School of Economics, Prof. Steve Fuller – University of Warwick, Prof. Maria Jimenez-Buedo – UNED Madrid), zaplanowany na 25 stycznia 2019 roku. Każde seminarium będzie poświęcone ujęciu zagadnienia ekspertów i ekspertyz z innej perspektywy poznawczej (metodologicznej, ekonomicznej, statystycznej, psychologicznej, etycznej, socjologicznej), która zostanie zaprezentowana przez zaproszonego gościa. Zaproszeni prelegenci udostępniają streszczenie artykułu oraz przygotowują prezentację multimedialną. Seminarium obejmować będzie wystąpienie (około 1 godziny) oraz dyskusję (około 1 godziny). Seminarium ma charakter otwarty.

Koordynator: dr Krzysztof Nowak-Posadzy

Skip to content