ZAPYTANIE OFERTOWE OP/1/2020

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu audiowizualnego sali konferencyjnej.

Zamawiający:

Polski Instytut Ekonomiczny, ul. Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

NIP: 7010867879

REGON: 381375093

Przedmiotowy zakres zamówienia:

KOD CPV:

32321200-1 Urządzenia audiowizualne

32322000-6 Urządzenia multimedialne

38653400-1 Ekrany projekcyjne

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy, montażu i uruchomienia systemu audiowizualnego istniejącej sali konferencyjnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego znajdującej się na I piętrze (pok.112,113) budynku przy ul. Aleje Jerozolimskie 87 w Warszawie.

Dokumenty:

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu

Załącznik 1-3

 

Komunikat dotyczący Zapytania ofertowego nr OP/1/2020 (23 marca 2020):
Z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 Polski Instytut Ekonomiczny przedłuża termin składania ofert do 30 marca 2020 roku do godz. 10.00.
Pozostałe postanowienia Zapytania ofertowego nr OP/1/2020 na dostawę, montaż i uruchomienie systemu audiowizualnego sali konferencyjnej z dnia 13 marca 2020 roku pozostają bez zmian.

Skip to content