Zmiany w dyrekcji i komunikacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego

News

Od początku marca do Piotra Araka i Agnieszki Beńko, dyrekcji Polskiego Instytutu Ekonomicznego, dołącza Andrzej Kubisiak – dotychczasowy Kierownik Zespołu Komunikacji oraz Ekspert ds. Rynku Pracy. Będzie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Analiz, odpowiadając za nadzór nad zespołami analitycznymi i komunikacją.

Do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego i wyłonienia nowego szefa zespołu komunikacji będzie również pełnił dotychczasowe obowiązki.

Andrzej Kubisiak objął nowe stanowisko w PIE, które powstało w odpowiedzi na szybki rozwój tego polskiego think tanku. Od marca jest odpowiedzialny za zarządzanie i nadzór nad siedmioma zespołami analitycznymi, a także łączenie dorobku naukowego ze sprawną komunikacją i promocją wiedzy. Dotychczas pełnił w PIE funkcję kierownika zespołu komunikacji oraz eksperta zajmującego się tematyką rynku pracy. Andrzej Kubisiak posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracy w sektorze bankowym, komunikacyjnym oraz doradztwa personalnego. Od 2018 roku był odpowiedzialny za obszar rynku pracy w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Wcześniej był członkiem Rady Rynku Pracy działającej przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Zanim dołączył do zespołu PIE, był do 2015 roku związany z Grupą Work Service, gdzie jako Dyrektor Zespołu Analiz i Komunikacji odpowiadał m.in. za opracowywanie cyklicznych raportów rynkowych prezentujących procesy migracyjne i kluczowe trendy na rynku pracy. Jest absolwentem Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Przez najbliższe tygodnie, do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego na nowego kierownika zespołu komunikacji, Andrzej Kubisiak będzie wypełniał jeszcze wszystkie dotychczasowe obowiązki. Do zadań zespołu komunikacji należy prowadzenie bieżącej komunikacji i współpracy z mediami, dostarczanie eksperckich komentarzy i analiz, realizowanie kompleksowych działań marketingowych, a także wsparcie w przygotowaniu seminariów i konferencji. W skład obecnego zespołu wchodzą: Iwona Szumska-Miękina, Jakub Gańko i Paweł Leszczyński.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku. W obecnym kształcie działa od 1 października 2018 roku, po tym jak weszła w życie ustawa z dnia 22 września 2018 roku o Polskim Instytucie Ekonomicznym, która zlikwidowała wcześniej istniejący Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy i powołała obecną jednostkę. Obszary badawcze Polskiego Instytutu Ekonomicznego to przede wszystkim handel zagraniczny, makroekonomia, energetyka i klimat, gospodarka cyfrowa, ekonomia behawioralna oraz analizy strategiczne dotyczące kluczowych obszarów życia społecznego i publicznego Polski. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku. Obszary badawcze Polskiego Instytutu Ekonomicznego to przede wszystkim handel zagraniczny, makroekonomia, energetyka i gospodarka cyfrowa oraz analizy strategiczne dotyczące kluczowych obszarów życia społecznego i publicznego Polski. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

Kontakt dla mediów:
Andrzej Kubisiak
andrzej.kubisiak@pie.net.pl
tel. 48 512 176 030

Skip to content