Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Zespole Finansowo-Personalnym

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Zespole Finansowo-Personalnym.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Polski Instytut Ekonomiczny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych,
 • przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • udział w przygotowywaniu projektu planu finansowego Instytutu, sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych,
 • przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu wydatków, wskaźników,
 • przygotowywanie propozycji zmian w planie wydatków we współpracy z głównym księgowym,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach syntetycznych i uzgadnianie z kontami analitycznymi,
 • ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek publicznych i dyscypliny finansów publicznych,
 • sporządzanie list płac, obsługa systemu PŁATNIK,
 • ogólna znajomość zasad finansowania jednostek publicznych,
 • prowadzenie ewidencji księgowej Instytutu według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym, na odpowiednich kontach syntetycznych i analitycznych w zakresie planu finansowego oraz zaangażowania wydatków budżetowych,
 • archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi.

Ogłoszenie (PDF)

Skip to content