Rada Instytutu

Paweł Borys – przewodniczący rady

Piotr Patkowski – wiceprzewodniczący rady

Tomasz Chróstny – sekretarz rady

Józef Orzeł

Kamil Kamiński

Wojciech Myślecki