Starszy Analityk w Zespole Makroekonomii

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Starszego Analityka w Zespole Makroekonomii.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Polski Instytut Ekonomiczny, możliwa praca zdalna

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Konstrukcja bazy danych źródłowych: utworzenie spójnych szeregów czasowych uwzgledniających zmiany definicji poszczególnych zmiennych, zmiany klasyfikacyjne, etc.
 2. Przeliczenie wszystkich wolumenów i deflatorów na jednolity system cen stałych.
 3. Interpolacja danych kwartalnych do danych miesięcznych (interpolacja wielomianowa).
 4. Odsezonowanie danych metodą TRAMO-SEATS (z modyfikacjami).
 5. Opracowanie dokumentacji bazy danych.
 6. Współudział w badaniu właściwości procesów stochastycznych generujących dane – testowaniu stacjonarności poszczególnych szeregów czasowych.
 7. Współudział w opracowaniu wyników testowania stacjonarności.
 8. Współudział przy estymacji parametrów wektorów kointegrujących poszczególnych równań behawioralnych.
 9. Współudział w testowaniu stacjonarności reszt dla zależności długookresowych.
 10. Współudział w estymacji parametrów modeli dynamicznych
 11. Weryfikację kompletności modelu i ewentualne korekty/uzupełnienia modelu.
 12. Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu obsługi programów Eviews, CATS oraz RATS.

Ogłoszenie (PDF)

Skip to content