Zapraszamy na seminarium „Culture of Economic Expertise”

Aktualności  Ważne

Zespół Metaekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego zaprasza na międzynarodowe seminarium pt. „Culture of Economic Expertise”. Będzie ono zwieńczeniem cyklu interdyscyplinarnych seminariów poświęconych funkcji ekspertów, naturze ekspertyz oraz specyfice metod eksperckich.

Motywem przewodnim seminarium będzie wpływ ekspertów, praktyk eksperckich i ekspertyz ekonomicznych na politykę gospodarczą, rynki i opinię publiczną oraz integracja metod eksperckich z analizami ekonomicznymi.

W ramach seminarium odbędą się trzy sesje plenarne, sesja robocza oraz panel dyskusyjny. Do wygłoszenia wykładów w sesjach plenarnych Polski Instytut Ekonomiczny zaprosił trzech gości specjalnych:

  • Prof. Marcel Boumans (Utrecht University School of Economics) – specjalista z zakresu metodologii ekonomii. Zajmuje się m.in. analizą oceny eksperckiej w roli dodatkowego źródła wiedzy w ekonomii i polityce gospodarczej.
  • Prof. Steve Fuller (University of Warwick) – specjalista z zakresu socjologii wiedzy oraz socjologicznych studiów nad nauką i technologią. Jego prace naukowe i popularyzatorskie przetłumaczono na piętnaście języków. Zajmuje się m.in. analizą fenomenu post-prawdy oraz nastrojów antyeksperckich w społeczeństwie. 
  • Prof. María Jiménez-Buedo (UNED Madrid) – specjalistka z zakresu metodologii ekonomii oraz ekonomii politycznej. Zajmuje się m.in. analizą związku między wpływem ekspertów ekonomicznych na polityki publiczne i kryzysami.

Do udziału w panelu dyskusyjnym zaproszono natomiast ekonomistów reprezentujących różne sektory – naukę, administrację publiczną oraz biznes by skontrastować opinie, doświadczenia i wizje dotyczące dobrych praktyk eksperckich.

Seminarium będzie doskonałą okazją do otwartej wymiany idei i argumentów pomiędzy badaczami analizującymi praktykę ekspercką ekonomistów, specjalistami świadczącymi usługi eksperckie oraz podmiotami korzystającymi ze wsparcia eksperckiego.

Szczegółowy program jest dostępny tutaj.

Tags:
Skip to content