Zespół

Dyrekcja

Piotr Arak

Analityk społeczno-gospodarczy, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wcześniej pracował w firmie doradczej Deloitte, centrum analitycznym Polityka Insight, Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Absolwent polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim i studiów podyplomowych z metod statystycznych w biznesie na tej samej uczelni. W trakcie ukończenia studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Montrealskim oraz doktoratu z polityki publicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor wielu badań z obszaru cyfryzacji, ekonomiki zdrowia i polityki gospodarczej.

Kierownicy

Janusz Chojna

Kierownik zespołu handlu zagranicznego. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy analityczno-badawczej oraz jako kierownik zespołów i projektów, m.in. w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji i opracowań, poświęconych problematyce rynków światowych, polityki proeksportowej oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim.

Katarzyna Dębkowska

Kierownik zespołu foresightu gospodarczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu i realizacji badań typu foresight w obszarach społeczno-gospodarczych. W analizach wyników badań specjalizuje się w wykorzystaniu metod statystyki wielowymiarowej. Autorka publikacji dotyczących modeli biznesu, upadłości przedsiębiorstw, foresightu gospodarczego i technologicznego. Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk ekonomicznych.

Lidia Grzegorczyk

Kierownik zespołu energii i klimatu. Niezależny ekspert gospodarczo – biznesowy, przedsiębiorca. Związana z sektorem energetyki cieplnej i zrównoważonego budownictwa nowej generacji. Doświadczenie zdobywała we francuskim koncernie energetycznym. Stypendystka europejskiego grantu naukowo badawczego w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie z obszaru zapotrzebowania miast w ciepło. W trakcie ukończenia doktoratu na Politechnice Poznańskiej z obszaru zapotrzebowania na ciepło budynków po 2021 roku. Absolwentka dwóch kierunków Politechniki Poznańskiej oraz menagerskich studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członkini Komisji Stowarzyszenia Młodych Liderów Energetyki. Kreatorka i mentorka start – upów technologicznych.

Andrzej Kubisiak

Kierownik zespołu komunikacji i ekspert zajmujący się tematyką rynku pracy. Odpowiada za zarządzanie procesami komunikacyjnymi Instytutu i opracowywanie analiz dotyczących sytuacji na rynku pracy. Doświadczenie w PR zdobywał głównie w sektorze bankowym i komunikacyjnym. Od 2015 roku był związany z Grupą Work Service, gdzie poza prowadzeniem komunikacji zewnętrznej opracowywał cykliczne raporty rynkowe mówiące o procesach migracyjnych i kluczowych trendach na rynku pracy. W II kwartale 2018 roku wszedł w skład Rady Rynku Pracy działającej przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Jest absolwentem Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Tomasz Kwarciński

Kierownik zespołu metaekonomii. Doktor filozofii, absolwent filozofii i ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi badania w zakresie filozofii ekonomii, filozofii społecznej oraz etyki. Interesuje się w szczególności zagadnieniami sprawiedliwości dystrybutywnej, interwencji behawioralnych („nudges”) oraz pomiaru dobrobytu.

Marek Lachowicz

Kierownik zespołu makroekonomii. Analityk danych. Nauczyciel akademicki w Instytucie Gospodarki Światowej SGH. Zainteresowania badawcze to data science i konkurencyjność gospodarek.

Ignacy Święcicki

Kierownik zespołu gospodarki cyfrowej. Poprzednio pracował w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie zajmował się europejskimi regulacjami w obszarze telekomunikacji, w tym relacjami między dostawcami OTT a operatorami telekomunikacyjnymi i roamingiem międzynarodowym. Brał również udział w opracowywaniu ocen skutków regulacji do nowych aktów prawnych i wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu w rządowym procesie legislacyjnym. Doświadczenie analityczne zdobywał w think tanku demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim.

Małgorzata Wieteska

Kierownik zespołu wydawniczego. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy jako redaktor wydawnictw naukowych i menadżer działów wydawniczych, m.in. w wydawnictwie „Perspektywy”, Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Agnieszka Wincewicz-Price

Kierownik zespołu ekonomii behawioralnej. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Erasmus Universiteit w Rotterdamie (EIPE) i Newcastle University. Zajmuje się filozofią, metodologią i historią ekonomii. Prowadzi badania w zakresie teorii kształtowania i zmienności preferencji, teorii racjonalnego wyboru i filozofii działania ekonomicznego, w tym wybranych elementów ekonomii behawioralnej i ich praktycznych zastosowań w politykach publicznych. Redaktor działu ekonomicznego czasopisma Politics&Poetics.

Skip to content