• Decyzja o obniżeniu stóp procentowych w Polsce zapadła w warunkach pogarszającej się kondycji światowej gospodarki. Niepewność w otoczeniu sprawia, że rynki finansowe mogą w najbliższych miesiącach bardzo intensywnie reagować na bieżące wydarzenia – pisze Marcin Klucznik, starszy analityk z zespołu makroekonomii, na łamach „Obserwatora Finansowego”.

  Światowa koniunktura daleka od rozgrzania
 • „Rada Polityki Pieniężnej weszła w cykl obniżek stóp procentowych w lipcu. Główną przesłanką dla tej decyzji były prognozy szybkiego spadku inflacji zawarte w lipcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego. Warto zauważyć jednak, że te szacunki obarczone są sporą niepewnością” - pisze Jakub Rybacki, kierownik zespołu makroekonomii, na łamach „Obserwatora Finansowego”.

  Cykl obniżek stóp będzie stopniowy
 • „Rynek gazu w Europie nadal przypomina przejażdżkę na kolejce górskiej. Tak duża zmienność jest wyzwaniem dla bezpieczeństwa energetycznego. Z czego to jednak wynika?” - pisze Maciej Miniszewski, starszy doradca z zespołu klimatu i energii PIE, na łamach polon.pl

  Czerwcowy rollercoster na rynku gazu
 • „Majowe dane o inflacji zaskoczyły pozytywnie – po raz pierwszy od kilku miesięcy obserwowaliśmy wyraźny spadek tzw. inflacji bazowej. Niemniej wciąż obserwujemy sporo zewnętrznych zagrożeń, a możliwości reagowania na potencjalne szoki są mniejsze niż na początku wojny w Ukrainie” - pisze Jakub Rybacki, kierownik zespołu makroekonomii, na łamach „Obserwatora Finansowego”.

  Inflacja zwalnia, ale ryzyko wciąż jest duże
 • „Gospodarka cyfrowa trzeszczy w szwach. Giganci tracą na znaczeniu, kryptowaluty na wartości, a rekordowe wydatki korporacji na lobbing zderzają się z ofensywą legislacyjną Unii Europejskiej” – pisze Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej PIE, na łamach Magazynu Kontakt.

  Burzliwe dojrzewanie cyfrowych gigantów
 • „Szczyt kryzysu energetycznego dopiero dotknie nas, konsumentów. Bo rządy stopniowo wycofują lub ograniczają programy wsparcia łagodzące skutki kryzysu energetycznego” – pisze Maciej Miniszewski na łamach 300gospodarki.

  Bez oszczędzania ani rusz. Do końca kryzysu energetycznego droga daleka
 • Aż 73 proc. respondentów nie inwestowało w pracowników w 2021 r. i nie planuje takich inwestycji w 2022 r. Wydaje się, że przedsiębiorcy dostrzegają braki kompetencyjne pracowników, ale często nie próbują (nie mogą?, nie chcą?) zaradzić tym problemom, czyli zainwestować w pracownika w celu podniesienia jego kompetencji.

  Jak może wyglądać rynek pracy w przyszłości?
 • Paula Kukołowicz, „Dziennik Gazeta Prawna”: W ostatnich dniach rozgorzała dyskusja o klasie średniej. Kontekstem są zaproponowane w Polskim Ładzie zmiany podatkowe. Tocząca się debata dotyczy tego, jak proponowane reformy wpłyną na sytuację klasy średniej.

  Wszyscy czujemy się klasą średnią