Publications

News  PIE Comments

How Central Europe can help the US face China

Piotr Arak, “The Brussels Times”: Whereas COVID19 occupies our minds today, it does not make other national security threats less important in the long run. Besides climate change, a vital threat to the American way of life is the rising power of China.

News  PIE Comments

Czy warto oskładkować umowy zlecenia?

Krzysztof Kutwa, “Money.pl”: Umowy zlecenia to powszechny w Polsce sposób na obniżenie tak zwanego klina podatkowego. Czy więc propozycja – swoją drogą wcale nie taka nowa – oskładkowania umów cywilnoprawnych to właściwa odpowiedź na potrzeby rynku pracy?

Skip to content