Reports

Press releases  Publications  Reports  Important

According to the baseline version of calculations of the PEI, Poland can achieve climate neutrality by 2056. Sweden, Finland and Denmark lead the way in energy transition in the EU

Out of the 115 countries covered by the Energy Transition Index (ETI) 2019 prepared by the World Economic Forum (WEF), the EU Member State most advanced in energy transition towards a zero-carbon economy was Sweden, the leader in the ranking, whereas the poorest performer, ranked 77th, was Bulgaria.

Press releases  Publications  Reports  Important

Gospodarka kreatywna to 1/6 wzrostu całej polskiej gospodarki w latach 2015-2018 i wynagrodzenia o 30 proc. wyższe niż średnia

Według danych za 2018 rok gospodarka kreatywna odpowiadała za 6,3 proc. wartości dodanej w Polsce. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce kreatywnej wynosiło w tym czasie 6 351 PLN brutto (w firmach zatrudniających ponad 9 pracowników) – to o ponad 30 proc. więcej niż średnie wynagrodzenie w całej gospodarce.

Skip to content