Cele Zrównoważonego Rozwoju – Trudne wybory konsumentów i producentów

Past events

29 listopada 2018 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju – CSR Consulting organizuje konferencję pn. ,,Cele zrównowuonego rozwoju – trudne wybory konsumentów”.

Polski Instytut Ekonomiczny jest partnerem konferencji.

Wydarzenie to jest konsekwentnym wyrazem działań rządu w zakresie budowania współpracy szerokiego grona interesariuszy na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Pragniemy stworzyć Sygnatariuszom naszego Partnerstwa przestrzeń do dyskusji nt. rozwijania zrównoważonego modelu życia, aby mogli porozmawiać o nowych, zintegrowanych sposobach inwestowania w zrównoważoną przyszłość, wymienić się dobrymi praktykami, poszerzyć wiedzę.

Wydarzenie to ma charakter programu edukacyjnego. Spotkania będą rozłożone w czasie i ułożone w bloki tematyczne odpowiadające poszczególnym celom zrównoważonego rozwoju. Do udziału w panelach eksperckich w ramach danego tematu zaproszono Sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz przedstawiciele wybranych instytucji promujących skoordynowane wysiłki na rzecz szerokiej poprawy jakości życia w kraju i na świecie.

Organizowane wydarzenie konferencyjne, a zarazem pierwszy blok tematyczny ma na celu podzielenie się wiedzą i podniesienie świadomości w temacie zrównoważonej konsumpcji oraz związanym z nią stylem życia, a także wyzwaniami wynikającymi z potrzeby zapewnienia zrównoważonej produkcji. Aby osiągnąć trwały i zrównoważony rozwój oraz poprawę jakości życia wszystkich ludzi, podejmowanych jest coraz więcej inicjatyw ukierunkowanych na ograniczenie bądź wyeliminowanie modeli produkcji lub konsumpcji zakłócające ten rozwój.

Spotkanie jest także okazją do podsumowania efektów kampanii 17 celów, która ma za zadanie zachęcić polski biznes do zaangażowania się w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowane zostaną wypracowane pomysły na konkretne działania sektora prywatnego na rzecz Agendy 2030.

Panele z udziałem Interesariuszy poprzedzone zostaną panelem eksperckim, z udziałem zaproszonych ekspertów, którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, w ww. temacie, podejmą próbę analizy stanu aktualnego i prognozy na przyszłość.

Konferencja jest otwarta dla przedstawicieli firm i instytucji zainteresowanych podjęciem działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do rejestracji.

PROGRAM KONFERENCJI

Prowadzenie: Aneta Piątkowska, Dyrektor Departamentu Analiz Gospodarczych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

10:00REJESTRACJA
10:30OTWARCIE SPOTKANIA - PRZEDSTAWICIEL KIEROWNICTWA MINISTERSTWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII
10:45PANEL EKSPERCKI: WYMIARY ODPOWIEDZIALNEJ KONSUMPCJI I PRODUKCJI
- Piotr Arak – Dyrektor, Polski Instytut Ekonomiczny - moderator
- Marzena Strzelczak – Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
- Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny, Global Compact Network Poland
- Maria Andrzejewska – Dyrektor CentrumUNEP/Grid-Warszawa
11:45PRZERWA KAWOWA
12:00WSPÓŁPRACA BIZNESU W REALIZACJI CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Podsumowanie kampanii 17 Celów – Małgorzata Greszta, CSR Consulting
12:15PANEL EKSPERCKI: ROZWÓJ GOSPODARCZY DLA WSZYSTKICH
- Instytut Spraw Publicznych – Wyzwanie dla Polski - głos ekspercki
- case study: Santander Bank Polski
- case study: Polpharma
12:45PANEL EKSPERCKI: DOBRA ŻYWNOŚĆ – DOBRE ZDROWIE
- Instytut na rzecz Ekorozwoju – Wyzwanie dla Polski - głos ekspercki
- case study: Danone
- case study: Kruszwica
13:15PANEL EKSPERCKI: ZRÓWNOWAŻONE OPAKOWANIA
- Wyzwanie dla Polski - głos ekspercki
- case study: Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań
- case study: Stena Recycling
13:45CO DALEJ? INICJATYWY DLA BIZNESU
- Małgorzata Greszta, CSR Consulting
- Aneta Piątkowska, Dyrektor Departamentu Analiz Gospodarczych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
14:00LUNCH NETWORKINGOWY
Skip to content