Kongres 590

Past events

15 i 16 listopada 2018 r. odbędzie się trzecia edycja jednego z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Polsce, stanowiącego przestrzeń do działań na rzecz rozwoju gospodarczego w oparciu o rosnącą rolę polskiego kapitału.

Kongres 590 organizowany jest w G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa. To miejsce spotkań przedstawicieli biznesu, nauki, polityki i legislacji, a także arena wymiany myśli, poglądów i doświadczeń polskich przedsiębiorców, menedżerów, polityków, naukowców oraz ekspertów ekonomicznych.

Z ramienia Polskiego Instytutu Ekonomicznego wystąpi na nim Piotr Arak, który weźmie udział w następujących panelach:

 • Jaki Policy Mix dla Polski?
  15 listopada, godz: 11:20

Pojęcie policy mix w kontekście polityki gospodarczej tradycyjnie odnoszone jest do kombinacji polityki pieniężnej i fiskalnej i jej wpływu na wzrost gospodarczy. W ostatnich latach pojęcie to zmienia jednak swój charakter, bo z jednej strony odróżnienie polityki monetarnej od fiskalnej jest utrudnione (efekt stosowania przez wiele banków centralnych tzw. niestandardowych narzędzi), a także dochodzi jeszcze interakcja polityki pieniężnej z makroostrożnościową. Dyskusja ta nie jest jedynie teoretyczna, ale może być odniesiona do sytuacji w UE, gdzie w obliczu kryzysu to banki centralne zaczęły ratować gospodarki, bo rządy ograniczone kryteriami z Maastricht nie miały wystarczającej przestrzeni fiskalnej do działania.

 • Gospodarka może zwiększać konkurencyjność przy wzroście solidarności społecznej – ZA i PRZECIW
  15 listopada, godz: 14:50

Polska w wyniku transformacji ustrojowej wybrała drogę relatywnie liberalnych reform w obszarze gospodarki. Jednak między 2015 a 2017 rokiem nasz kraj przesunął się w rankingu najbardziej solidarnych państw OECD z 20. na 16. miejsce. Nie da się zaprzeczyć, że istnieje naturalne napięcie między celami polityki społecznej i polityki rozwojowej.

Nasuwa się pytanie czy w dłuższej perspektywie możliwe jest pogodzenie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego z równoczesną poprawą sytuacji grup społecznych takich jak rodziny, emeryci, niepełnosprawni czy mieszkańcy terenów o niższym tempie rozwoju? Czy politykę, która była możliwa w czasach ekonomicznego prosperity, da się utrzymać w latach prognozowanego przez wielu ekonomistów spowolnienia na poziomie krajowym i globalnym?

 • CEE – the Engine of European Innovation
  15 listopada, godz: 17:30

W ostatnich 5-ciu latach gospodarka cyfrowa w EŚW zanotowała 2-krotnie szybszy wzrost w stosunku do 5-ciu największych rynków UE. Nasz region ma potencjał, aby zostać́ cyfrowym i technologicznym liderem kontynentu. Ekosystemy innowacji z każdym rokiem stają się coraz silniejsze. Przez dalsze rozwijanie wyjątkowego talentu IT, zaawansowanej infrastruktury cyfrowej, konkurencyjnych i dobrze wykształconych kadr, wraz z łączną populacją 100 milionów mieszkańców, region ma bardzo dużą szansę aby stać się europejskim motorem innowacji. Tylko ścisła kooperacja biznesowa, naukowa i wreszcie międzyrządowa może dać szansę na przywrócenie tej części Europy należytego miejsca na światowej mapie innowacji.

 • Czy grozi nam nowa Zimna Wojna w handlu światowym?
  16 listopada, godz: 14:30

Renegocjacje umów handlowych i nowe taryfy celne na stal i aluminium importowane do USA to jedne z najważniejszych decyzji gospodarczych Donalda Trumpa, które już odciskają wyraźne piętno na światowym handlu. Narastające konflikty celne pomiędzy USA a Chinami mogą zachwiać gospodarką największego eksportera i drugiego największego importera na świecie. Odbiją się również na europejskiej gospodarce, a spór o sektor motoryzacyjny może przynieść straty także w Polsce. Według badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego wyniosą one ok. 115 mln dolarów w skali roku, co przełożyłoby się na 0,5-procentowy spadek eksportu motoryzacyjnego w całej Unii Europejskiej. W trakcie dyskusji zastanowimy się, jakie inne problemy zagrażają bezpieczeństwu polskiej gospodarki, ale też jak Unia Europejska nie radzi sobie z protekcjonizmem wprowadzanym przez niektóre kraje członkowskie.

Pełna agenda Kongresu 590 dostępna jest w tym miejscu.

Skip to content