Metody eksperckie w prognozowaniu gospodarczym. Prognozowanie nowych zjawisk

Past events

Zakład Metaekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego w Warszawie zaprasza na cykl seminariów metaekonomicznych pt. „Eksperci i ekspertyzy. Ujęcie interdyscyplinarne”.

25/10/2018 – dr Mirosław Wójciak (UE, Katowice), dr Konstancja Poradowska (UE, Wrocław), „Metody eksperckie w prognozowaniu gospodarczym. Prognozowanie nowych zjawisk” /streszczenie/

Seminarium odbywa się w godz. 14.00-16.00, Al. Jerozolimskie 87, sala 505 na V piętrze.

W ramach cyklu seminariów odbędą się  wystąpienia następujących osób:

  • dr Krzysztof Nowak-Posadzy (perspektywa metodologiczna) /archiwum/
  • dr Mirosław Wójciak, dr Konstancja Poradowska (perspektywa ekonomiczna)
  • dr hab. Krzysztof Michalik, prof. UE (perspektywa zarządzania wiedzą)
  • dr Katarzyna Stasiuk, dr Renata Maksymiuk (perspektywa psychologiczna)
  • dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL (perspektywa etyczna)
  • dr hab. Łukasz Afeltowicz (perspektywa socjologiczna)

Zwieńczeniem cyklu będzie workshop pt. „Culture of Economic Expertise” z udziałem gości specjalnych (Prof. Marcel Boumans – Utrecht University School of Economics, Prof. Steve Fuller – University of Warwick, Prof. Maria Jimenez-Buedo – UNED Madrid), zaplanowany na 25 stycznia 2019 roku. Artykuły prezentowane w ramach cyklu oraz workshopu zostaną opublikowane w anglojęzycznym numerze czasopisma naukowego „Studia Metodologiczne”. Każde seminarium będzie poświęcone ujęciu zagadnienia ekspertów i ekspertyz z innej perspektywy poznawczej (filozoficzno-metodologicznej, ekonomicznej, zarządzania wiedzą, psychologicznej, filozoficzno-etycznej, socjologicznej), która zostanie zaprezentowana przez zaproszonego gościa. Zaproszeni prelegenci udostępniają streszczenie artykułu oraz przygotowują prezentację multimedialną. Seminarium obejmować będzie wystąpienie (około 1 godziny) oraz dyskusję (około 1 godziny). Seminarium ma charakter otwarty.

Koordynator: dr Krzysztof Nowak-Posadzy

Skip to content