Nowy Kierownik Zespołu Komunikacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego

News  Press releases

Od połowy maja do zespołu Polskiego Instytutu Ekonomicznego dołączyła Agata Kołodziej, która będzie pełniła rolę Kierownika Zespołu Komunikacji PIE oraz rzecznika prasowego. Tym samym zastąpi ona Andrzeja Kubisiaka, który od marca dołączył do dyrekcji PIE i obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Analiz.

Agata Kołodziej przeszła do Polskiego Instytutu Ekonomicznego z mediów. Przez kilkanaście lat pracowała jako dziennikarz ekonomiczny. W przeszłości związana była z „Gazetą Giełdy Parkiet”, TVP, Onetem, „Rzeczpospolitą” i money.pl. Współpracowała również z „Gazetą Wyborczą”, „Dziennikiem Gazetą Prawną” i serwisem Spidersweb. Jest absolwentką Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Podyplomowych Studiów Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

Agata Kołodziej będzie łączyła funkcję rzecznika prasowego oraz Kierownika Zespołu Komunikacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W skład obecnego zespołu wchodzą również: Iwona Szumska-Miękina, Jakub Gańko i Paweł Leszczyński.

Do zadań zespołu komunikacji należy prowadzenie bieżącej komunikacji i współpracy z mediami, dostarczanie eksperckich komentarzy i analiz, realizowanie kompleksowych działań marketingowych, a także wsparcie w przygotowaniu seminariów i konferencji.

Dotychczas funkcję Kierownika Zespołu Komunikacji PIE pełnił Andrzej Kubisiak, który jednocześnie był Ekspertem ds. Rynku Pracy PIE. Jednak od początku marca dołączył do dyrekcji Instytutu i pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Analiz.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku. W obecnym kształcie działa od 1 października 2018 roku, po tym jak weszła w życie ustawa z dnia 22 września 2018 roku o Polskim Instytucie Ekonomicznym, która zlikwidowała wcześniej istniejący Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy i powołała obecną jednostkę.

Obszary badawcze Polskiego Instytutu Ekonomicznego to przede wszystkim handel zagraniczny, makroekonomia, energetyka i klimat, gospodarka cyfrowa, ekonomia behawioralna oraz analizy strategiczne dotyczące kluczowych obszarów życia społecznego i publicznego Polski. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

Kontakt dla mediów:
Agata Kołodziej
agata.kolodziej@pie.net.pl
tel. 48 727 427 918

Skip to content