Od kultury do dobrobytu

News  Past events

28 października odbyła się prezentacja raportu oraz dyskusja prowadzona przez Andrzeja Kubisiaka.

Udział w spotkaniu wzięli:

  • Wiesława Czarnecka-Stańczak, Siemens Polska;
  • Maja Gojtowska, ekspert w zakresie budowy wizerunku i komunikacji;
  • Lidia Kolucka, dyrektor ds. rozwoju zasobów ludzkich i komunikacji, Pelion;
  • Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego, KIG;
  • Zuzanna Piasecka, EMBA, dyrektor departamentu HR, BGK.

Moderatorem dyskusji był Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora PIE

Pełny zapis debaty dostępny poniżej:

Skip to content