OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PZP.7/2019/REMONT

Polski Instytut Ekonomiczny w Warszawie ogłasza zamówienie na wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku biurowego przy ul. Aleje Jerozolimskie 87 w Warszawie.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986  z poz. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku biurowego przy ul. Aleje Jerozolimskie 87 w Warszawie, na które składają się: remont klatki schodowej wraz z wymianą okładziny schodów i balustrad, remont holu wejściowego, remont korytarza na Vp. wraz z wymianą wykładziny i sufitu podwieszanego i oświetlenia, remont korytarza i pomieszczeń na poziomie „-1” wraz wyrównaniem podłoża oraz inne prace budowlane ujęte w szczegółowym obmiarze robót.

Kod i nazwa przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

  • 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  • 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
  • 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
  • 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
  • 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
  • 45442100-8 Roboty malarskie
  • 44112200-0 Wykładziny podłogowe
  • 44112310-4 Ścianki działowe

Termin składania ofert upływa w dniu 22 października (wtorek) 2019 r. o godzinie 11.00.

Szczegółowa treść zamówienia została zawarta w dokumencie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), który wraz z załącznikami został zamieszczony poniżej.

Skip to content