Polski Instytut Ekonomiczny zaprezentował raport „Polityka spójności”

News  Past events

Spotkanie odbyło się 11 września 2019 w siedzibie Niemieckiej Izby Przemysłowo-handlowej oraz Federalnego Związku Przemysłu Niemieckiego w Berlinie.

W konferencji towarzyszącej prezentacji raportu „Cohesion policy or solidarity in action” wzięli udział:

  • minister Jerzy Kwieciński;
  • Claudia Dörr-Vöß, sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Energii RFN;
  • Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

pobierz raport „Polityka spójności, czyli solidarność w działaniu”

Skip to content