Poniżej prezentujemy listę naszych ekspertów, którzy kierują zespołami analitycznymi Polskiego Instytutu Ekonomicznego i służą mediom swoją wiedzą w następujących specjalizacjach:

Marek Wąsiński

Zespół gospodarki światowej

Kierownik: Marek Wąsiński

 • koniunktura i ceny na światowych rynkach towarowych oraz ich oddziaływanie na gospodarkę Polski;
 • polscy eksporterzy i polityka proeksportowa;
 • firmy z kapitałem zagranicznym w gospodarce i handlu zagranicznym Polski;
 • wspólna polityka handlowa UE oraz amerykańska polityka handlowa;
 • transatlantyckie relacje gospodarcze oraz negocjacje umów o wolnym handlu;
 • graniczny podatek węglowy;
Katarzyna Dębkowska

Zespół foresightu gospodarczego

Kierownik: Katarzyna Dębkowska

 • metody badań foresightu gospodarczego;
 • akademickość polskich miast;
 • współpraca międzynarodowa polskich przedsiębiorstw w obszarze B+R;
 • metody oceny modeli biznesu przedsiębiorstw.
Jakub Rybacki

Zespół makroekonomii

Kierownik: Jakub Rybacki

 • makroekonomia;
 • finanse publiczne;
 • polityka podatkowa;
 • polityka społeczna;
 • system emerytalny.
Magdalena Maj

Zespół energii i klimatu

Kierownik: Magdalena Maj

 • transformacja energetyczna;
 • sprawiedliwa transformacja, transformacja regionów górniczych;
 • gospodarka wodorowa;
 • rynek paliw konwencjonalnych i alternatywnych;
 • rynek energii elektrycznej;
 • ubóstwo energetyczne.
Paweł Śliwowski

Zespół strategii

Kierownik: Paweł Śliwowski

 • polityka gospodarcza, polityka rozwoju;
 • polityka spójności, fundusze europejskie;
 • ekonomia behawioralna w polityce publicznej;
 • projektowanie i ewaluacja interwencji publicznych;
 • rozwój lokalny i regionalny, strategie rozwoju;
 • ekonomia zdrowia, polityka ochrony zdrowia;
 • polityka społeczna, badania społeczne.
Ignacy Święcicki

Zespół gospodarki cyfrowej

Kierownik: Ignacy Święcicki

 • 5G;
 • telekomunikacja;
 • gospodarka cyfrowa;
 • jednolity rynek cyfrowy;
 • roaming międzynarodowy.
Agnieszka Wincewicz-Price

Zespół ekonomii behawioralnej

Kierownik: Agnieszka Wincewicz-Price

 • narzędzia behawioralne w polityce i biznesie;
 • racjonalność i kształtowanie preferencji;
 • ekonomia heterodoksyjna.

Tygodnik
Gospodarczy

Miesięcznik
Makroekonomiczny

Podcast

Tygodnik
Gospodarczy

Miesięcznik
Makroekonomiczny

Podcast