Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Polski Instytut Ekonomiczny przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.pie.net.pl, nabywców towarów w ramach działalności księgarni internetowej oraz odbiorców newslettera.

1. Informacje ogólne

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Polski Instytut Ekonomiczny zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami RODO oraz obowiązujących przepisów prawa wynikających z regulacji ustawowych a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Instytut Ekonomiczny z siedzibą w Warszawie (02-001) Al. Jerozolimskie 87, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062597 ( dalej zwany Administratorem).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie się z nami kontaktować:

  • pod adresem e-mail na adres: ochrona.danych@pie.net.pl
  • pod numerem telefonu + 48 22 628 55 85
  • kierując korespondencję na adres: Polski Instytut Ekonomiczny, 02-001 Warszawa, al. Jerozolimskie 87

3. W jakim celu i na jakiej podstawie dane są przetwarzane?

Państwa dane obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny , nr telefonu oraz adres IP przetwarzamy w celu:

– wysyłki newslettera i informacji handlowych). Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody.

 w celu składania i realizacji zamówień, wysyłki towaru oraz obsługi ewentualnej reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy.

– w przypadku składania zamówień drogą elektroniczną przetwarzamy jedynie te dane, które są niezbędne do realizacji usługi (faktury) a w zakresie w jakim Państwa dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą one przez nas przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

– w pewnych sytuacjach Państwa dane możemy przetwarzać również w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Dane osobowe Użytkowników, którzy zamówili newsletter są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe zostały nam przekazane przez Państwa dobrowolnie. Niepodanie wymaganych przez nas danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie sprawi że nie będziemy mogli wysyłać newslettera lub zrealizować zamówienia.

Dane pozyskiwane poprzez logi serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony www.pie.net.pl i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

4. Kto może mieć dostęp do Państwa danych osobowych?

W ramach naszej struktury organizacyjnej jako administratora dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Dostęp do Państwa danych osobowych mają również nasi partnerzy, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi, takie jak firmy świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi informatyczne, dostawca usług hostingowych niezbędny do funkcjonowania księgarni internetowej oraz poczty elektronicznej w domenie @pie.net.pl oraz agencje reklamowe obsługujące Administratora.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Administrator  będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres konieczny do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez uzasadniony okres nawet gdy zaprzestaniecie już Państwo już korzystania z usług administratora. W szczególności dotyczy to danych niezbędnych do wypełnienia zobowiązań administratora przed organami administracji państwowej (m.in. Administracji Skarbowej).

Państwa dane będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania przez Państwa zgody z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

6. Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

W ramach naszej struktury organizacyjnej jako administratora dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Odbiorcami Państwa danych mogą natomiast być nasi partnerzy, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi, działające na naszą rzecz firmy marketingowe, informatyczne oraz podmioty obsługujące płatności elektroniczne.

7Czy Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Nie, nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Polityka bezpieczeństwa, czyli jak chronimy Państwa dane:

a) Szanujemy Państwa prawo do ochrony prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu do komunikacji e-mail  jak i komunikacji poprzez formularz kontaktowy na  naszej stronie www.pie.net.pl używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

b) Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie, jak również w korespondencji e-mail wysyłanej na adresy firmowe w domenie @pie.net.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

c) Komputery na które przychodzi Państwa korespondencja elektroniczna i na których przechowywane są Państwa dane posiadają szereg różnych zabezpieczeń obejmujących w szczególności:

– zabezpieczenie urządzeń w zamykanych pomieszczeniach dostępnych jedynie dla osób uprawnionych do przetwarzania danych;

– stosowanie haseł zabezpieczenia zmienianych cyklicznie oraz system kont użytkowników o różnych poziomach dostępu;

– stosowanie licencjonowanego, stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowe oraz zapór sieciowych;

– stosowanie licencjonowanych, stale aktualizowanych systemów operacyjnych oraz oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej;

– zabezpieczenie komputerów przed niepowołanym podglądem ekranu przez osoby nieuprawnione (polityka czystego ekranu) oraz stosowanie zaprogramowanych wygaszaczy ekranu;

d) Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo podmioty przetwarzające, które dane przetwarzają w oparciu o zawarte przez Administratora umowy o powierzeniu przetwarzania danych, obligujące partnerów do zachowania należytego poziomu zabezpieczenia danych.

e) pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych przeszli szkolenie z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych RODO.

Administrator deklaruje, że wdrożył wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

9. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Waszych danych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Wam prawo do:
1)    dostępu do Państwa danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);
2)    żądania Sprostowania (poprawienia) danych;
3)    żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
4)    Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych);
5)    Przeniesienia danych do innego administratora.
6) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

W celu modyfikacji lub żądania usunięcia danych prosimy o dokładne sprecyzowanie jakich danych żądanie dotyczy oraz jaki jest pożądany sposób modyfikacji danych (np. zmiana danych osobowych, całkowite usunięcie danych osobowych z bazy danych).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10. Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

11. Czy Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Nie profilujemy Państwa danych osobowych, ani nie zamierzamy w inny sposób podejmować decyzji dotyczących Państwa na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

12. Polityka cookies

Strona www.pie.net.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania ze strony a dane są wykorzystywane jedynie przez Administratora w celu optymalizacji działań.

Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące typy plików cookies:

– niezbędne” – pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

– „bezpieczeństwa” – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

– „wydajnościowe” – pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

– „funkcjonalne” – pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych. Komunikat o ewentualnym uzupełnieniu lub zmianie Polityki Prywatności zamieszczany będzie na stronie www.pie.net.pl.