Szkolenia dedykowane

Polski Instytut Ekonomiczny przygotowuje i przeprowadza „szyte na miarę” szkolenia dla instytucji zewnętrznych. Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych. Instytucje zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt: sekretariat@pie.net.pl