Strona główna » 60 procent młodych Polaków czuje się Europejczykami i broniłoby kraju w razie wojny

60 procent młodych Polaków czuje się Europejczykami i broniłoby kraju w razie wojny

Opublikowano: 28/04/2022

1 maja 2022 r. minie 18 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie polskie PKB per capita wzrosło w ujęciu realnym o 85 proc. Dzięki akcesji średnioroczny wzrost gospodarczy był wyższy o 1,04 pkt. proc., napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych o 4,07 proc., a wartość eksportu o 3,2 proc. Korzyści z przynależności do UE odczuwa zdecydowana większość Polaków. 80 proc. z nich docenia korzyści ekonomiczne z członkostwa w UE, 82 proc. dostrzega poprawę sytuacji na rynku pracy, a 79 proc. twierdzi, że wejście do UE poprawiło ich standard życia. 60 proc. osób w wieku 18-29 lat określa siebie jako Europejczyków, a 61 proc. deklaruje obronę kraju w razie wojny. Prawie 28 proc. młodych Polaków deklaruje też emigrację w razie Polexitu – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Pokolenie Unii Europejskiej”. 

Sposób postrzegania świata przez osoby z pokolenia iGen, a więc urodzone między 1995
a 2012 r., zasadniczo różni się od poprzednich generacji. Widać to dobrze po stosunku do takich kwestii jak jakość środowiska, nacisk na komfort psychiczny czy stosunek do nierówności społecznych, które są dla przedstawicieli iGen priorytetowe. Dwie trzecie osób z pokolenia iGen uważa, że bogactwo i dochody są nierówno rozdzielane w społeczeństwie. Większość uważa, że ustawodawstwo i bezpośrednia interwencja rządu mogłyby w znacznym stopniu zniwelować te różnice. Jednocześnie, w odniesieniu do tematyki integracji europejskiej, u młodych widać nieco większy eurosceptycyzm. 31,5 proc. przedstawicieli iGen opowiada się za jeszcze większym zjednoczeniem krajów członkowskich, podczas gdy tego samego zdania jest 37,6 proc. starszych pokoleń – mówi Krzysztof Kutwa, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego i autor raportu. 

Polacy dostrzegają, że dzięki przystąpieniu do UE polska gospodarka rozkwitła 

Przystąpienie do Unii Europejskiej spowodowało, że polska gospodarka zaczęła funkcjonować w niespotykanej wcześniej rzeczywistości wolnego przepływu towarów, usług, kapitału oraz ludności. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej wartość PKB per capita wzrosła o około 85 proc. w ujęciu realnym i blisko dwukrotnie w nominalnym. Jednym z bardziej widocznych skutków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej był też szybki napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). 

Pozytywne skutki akcesji do UE dostrzega przeważająca część polskiego społeczeństwa. 80,1 proc. dorosłych mieszkańców Polski w wieku produkcyjnym docenia ekonomiczne korzyści z członkostwa w UE. 79,0 proc. twierdzi, że wejście do UE poprawiło ich standard życia, a 82,2 proc. wiąże akcesję z poprawą sytuacji na rynku pracy.  

Co o Polsce w UE myślą młodzi? 

Z badań PIE wynika, że 27,8 proc. młodych w wieku 18-29 lat wyjechałoby z Polski, gdyby ta wyszła z Unii Europejskiej. Jednocześnie, dla 53,9 proc. młodych obecny poziom integracji jest odpowiedni. Tego samego zdania jest 46,9 proc. przedstawicieli starszych pokoleń. Za jeszcze większym zjednoczeniem krajów członkowskich opowiada się 31,5 proc. pokolenia iGen, podczas gdy tego samego zdania jest 37,6 proc. starszych pokoleń. Dla kontrastu, blisko co 7. zarówno młody, jak i osoby powyżej 29. roku życia uważają, że integracja zaszła zbyt daleko.  

Ocena poziomu integracji europejskiej jest skorelowana ze stosunkiem do działań Komisji Europejskiej – im bardziej pozytywna, tym chętniej badani opowiadają się za dalszym postępem integracji. Jednym z przykładów takiego kierunku jest zastąpienie polskiego pieniądza (złotego) wspólnym dla wielu państw UE europejskim pieniądzem – euro. Większość respondentów jest przeciwna temu rozwiązaniu (51,0 proc.), podczas gdy odmiennego zdania jest 4 na 10 respondentów (42,3 proc.). 

*** 

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej. 

Kontakt dla mediów:
Ewa Balicka-Sawiak
Rzecznik Prasowy
T: +48 727 427 918
E: ewa.balicka@pie.net.pl 

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę