Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej.

Dorobek naukowy Polskiego Instytutu Ekonomicznego należy uznawać za dobro publiczne. Każdy ma prawo do cytowania i rozpowszechniania naszych badań bez uprzedniej zgody. Prosimy jedynie o podanie pełnego źródła i autorów publikacji.

Partnerzy

Global Research Consortium on Economic Structural Transformation – zrzeszająca 35 członków z całego świata instytucja wspomagająca intelektualne partnerstwo i promowanie innowacyjnego myślenia, które ma na celu wspomóc w transformacji kraje rozwijające się.

Association of European Conjuncture Institutes – stowarzyszenie sprzyjające wymianie informacji i literatury poświęconej międzynarodowym osiągnięciom ekonomicznym, szczególnie w Europie. Powstało w 1957 roku z inicjatywy 3 instytutów: niemieckiego DIW, belgijskiego IRES oraz francuskiego INSEE.

Tygodnik
Gospodarczy

Miesięcznik
Makroekonomiczny

Podcast

Tygodnik
Gospodarczy

Miesięcznik
Makroekonomiczny

Podcast