Biogaz może zapewnić aż 30 proc. zapotrzebowania na moc

Opublikowano: 21/04/2021

W 2019 r. udział odnawialnych źródeł energii w krajowym zużyciu energii brutto wyniósł 12,2 proc. W przypadku energii elektrycznej udział OZE wyniósł 14,3 proc. Szczególnie dynamicznie rozwija się energetyka słoneczna, w 2020 r. wzrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice wyniósł 158 proc.

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę