Ceny surowców podbijają wartość handlu z Rosją

Opublikowano: 20/05/2022

Wzrost cen surowców energetycznych spowodował w ostatnich miesiącach znaczny wzrost wartości wymiany handlowej pomiędzy Rosją, a Europą. Import UE z Rosji w I kwartale 2022 był ponad dwukrotnie większy niż w analogicznym okresie 2021 r. Wartość importu w pierwszych 3 miesiącach br. wyniosła 63,7 mld euro. W znacznej mierze wynika to ze zwiększenia wartości importowanych paliw, które stanowiły 67 proc. całości unijnego importu z Rosji.

Wartość unijnego importu surowców energetycznych z Rosji (paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji, substancje bitumiczne i woski mineralne) zwiększyła się o 127 proc. w stosunku do I kw. 2021 r. (do 42,9 mld euro).

Brak unijnej jednomyślności w zakresie embarga na surowce energetyczne z Rosji powoduje, że wciąż jest ona głównym europejskim dostawcą ropy i gazu. W połączeniu z rosnącymi od wielu miesięcy cenami tych towarów oznacza to, że wartość importu z Rosji do Europy będzie wciąż rosnąć – podkreśla Piotr Arak, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Miesięczny import z Rosji do Polski w styczniu wyniósł niespełna 2 mld USD, w lutym 2,4 mld USD i w marcu 3,1 mld USD. Tym samym w styczniu 2022 r. wartość importu z Rosji wzrosła o 57 proc. w porównaniu do tego samego miesiąca 2021 r., w lutym o 89 proc., a w marcu o 132 proc. Większość tego wzrostu w marcu pochodziła z rosnącej  wartości importowanych surowców energetycznych, które odpowiadały za 52 proc. wzrostu importu z Rosji do Polski.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej.

Kontakt dla mediów:
Ewa Balicka-Sawiak
Rzecznik Prasowy
T: +48 727 427 918
E: ewa.balicka@pie.net.pl

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę