Gospodarka II RP zawaliła się przez dogmaty

Published: 22/11/2018

Author: Piotr Arak

Jesteśmy skłonni idealizować dwudziestolecie międzywojenne. Był to jednak okres, który nie poddaje się jednoznacznym ocenom. Kwestią szczególnie trudną do opisania jest sposób, w jaki władze polskie radziły sobie z reperkusjami kryzysu gospodarczego z 1929 roku.

For privacy reasons X needs your permission to be loaded.
I Accept