Kłujący spór o szczepionki

Published: 28/11/2018

Author:

Bank Światowy podczas prac nad Human Capital Index, którego najnowsza edycja niedawno została opublikowana, bierze pod uwagę także zdrowie mierzone m.in. wskaźnikiem prawdopodobieństwa przeżycia pierwszych pięciu lat czy współczynnikiem przeżywalności dorosłych. Na poprawę tych wskaźników wpływają programy inwestycyjne realizowane przez każdy kraj.

For privacy reasons X needs your permission to be loaded.
I Accept