Europa w czasie przemian – Jak odpowiedzieć na społeczno-ekonomiczne wyzwania UE?

Opublikowano: 24/10/2019

23 października 2019 odbyła się konferencja współorganizowana z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie.

W konferencji wzięli udział: Konrad Szymański – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Piotr Arak – dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Guntram Wolff – szef brukselskiego think-tanku Bruegel. Paneliści byli zgodni, że wzmocnienie mechanizmów wspólnego rynku, ambitny i dostosowany do wyzwań budżet unijny, poprawa ściągalności podatków na poziomie EU, wspierająca wzrost polityka społeczna, sprawiedliwa transformacja energetyczna i inwestycje w innowacje w sektorach przyszłości, takich jak sztuczna inteligencja, to kluczowe kwestie, jakimi powinny zająć się instytucje UE, na czele z Komisją oraz we współpracy z państwami członkowskimi.

Jednym z priorytetów, stojących przed UE w krótkiej perspektywie, jest uchwalenie prorozwojowego budżetu. Powinien on uwzględniać zarówno cele związane z kontynuacją polityki spójności, jak również odpowiadać na zupełnie nowe wyzwania, takie jak transformacja energetyczna, uwzględniająca sytuację społeczno-gospodarczą wszystkich państw członkowskich. Co więcej, Europa zaczyna myśleć wspólnotowo także w obszarze polityki obronnej oraz migracji. Oba elementy, zarówno w kontekście ewolucji sytuacji w Europie, jak i na świecie, będą fundamentalne, jeżeli chodzi o kształt przyszłej współpracy na kontynencie – powiedział Konrad Szymański, sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Guntram Wolff zwrócił uwagę, że wśród największych europejskich firm bardzo mało jest nowych przedsiębiorstw. Z kolei Piotr Arak podkreślił, że niezbędne jest obudzenie potencjału innowacyjnego, dostosowanie systemu edukacyjnego oraz takie kształtowanie regulacji gospodarczych, które umożliwia wzrost i dynamiczny rozwój firm. Wypowiadając się na temat priorytetów dla nowej KE, Piotr Arak wskazywał na najnowszą monografię PIE „Wspólny rynek jako wspólne zobowiązanie. Propozycje działań dla nowej Komisji Europejskiej na lata 2019-2024.” Zawarto w niej propozycje rozwiązań we wszystkich najważniejszych dziedzinach społeczno-gospodarczych, od wspólnego rynku, przez usługi, rolnictwo aż po kwestie gospodarki cyfrowej.

Wspólne wyzwania społeczno-gospodarcze – wspólna walka z lukami i wyłudzeniami

Luka VAT w UE wynosi niemal 140 miliardów euro rocznie i odpowiada za aż 11% całkowitych oczekiwanych przychodów z tego podatku. To kwota znacząco przewyższająca roczny budżet dużego kraju unijnego, jakim jest Polska. Całość strat spowodowanych unikaniem opodatkowania jest kilkukrotnie większa i podaje się ją w przedziale 750-900 miliardów euro. – powiedział Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Zarówno minister Szymański, jak i Guntram Wolff podkreślili, że uszczelnienie systemu podatkowego jest znacznie lepszym sposobem znajdywania środków na niezbędne inwestycje, aniżeli nakładanie nowych danin.

Ochrona klimatu i wzrost dobrobytu – to nie musi się wykluczać

Polityka klimatyczna UE nabiera znaczenia oraz tempa, wraz z rosnącym przekonaniem, że im szybciej przestawimy europejską gospodarkę na tory przyjazne klimatowi, tym skuteczniej uda nam się uniknąć rewolucji w przyszłości. Powiązanie celów klimatycznych z agendą społeczną powinno skutkować utworzeniem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, z którego środki byłyby przeznaczone na wsparcie transformacji w regionach opartych w największym stopniu na wydobyciu paliw kopalnych oraz tych relatywnie biedniejszych.

– Aby Fundusz Sprawiedliwej Transformacji mógł spełnić swoje cele, budżet funduszu powinien być nie mniejszy niż 20 miliardów euro rocznie. Dzięki temu można będzie powiązać transformację energetyczną z redukcją nierówności ekonomicznych – twierdzi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Głównymi wnioskami, płynącymi z dyskusji są: konieczność mobilizacji liderów państw UE na rzecz wzmocnienia mechanizmów wspólnego rynku i porzucenia protekcjonizmu, podjęcie działań na rzecz radykalnego zmniejszenia skali unikania opodatkowania w krajach UE, wdrożenie narzędzi umożliwiających realizację sprawiedliwej społecznie transformacji energetycznej oraz wypracowanie wspólnej odpowiedzi na wyzwania związane z robotyzacją, automatyzacją oraz rozwojem sztucznej inteligencji.​

Kategoria:

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę