Jaki policy mix po pandemii dla Polski i Europy?

Jaki policy mix po pandemii dla Polski i Europy

Opublikowano: 25/05/2021

25 maja o godz. 11:00 odbyła się debata organizowana przez Polski Instytut Ekonomiczny oraz Katedrę Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

​​Wyzwania związane z COVID-19 okazały się na tyle duże, że wiele rządów ogłosiło pakiety antykryzysowe, wykraczające poza ramy nakreślone przez unijne reguły fiskalne. Zielone światło do zwiększenia deficytów dała Komisja Europejska. Wytworzył się szeroki konsensus wokół idei wzrostu wydatków, a nawet wsparcia budżetów przez działania banków centralnych. Władze monetarne obniżyły stopy procentowe wprowadzając często ujemne lub realnie ujemne oprocentowanie, a także na szeroką skalę zaczęły skupować aktywa. Wszystko wydaje się bezprecedensowe, ale nawet jeżeli pandemia koronawirusa się skończy, to czeka nas okres wychodzenia z długów, normalizacji polityki pieniężnej, odbudowy rynków pracy i powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Wszystko to realizując transformację energetyczną, która wymaga znaczących nakładów inwestycyjnych.

Jakimi zasadami powinien kierować się mix polityki fiskalnej i monetarnej w najbliższych miesiącach, ale także latach? Jakie cele powinny przyświecać władzom monetarnym i fiskalnym? Kiedy i czy należy wrócić do starych zasad?

Powitanie:
· Piotr Arak – dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego;
· dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW – kierownik Katedry Ekonomii Politycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; członek Rady Polityki Pieniężnej.

Mini – panel o polityce fiskalnej:
· Łukasz Czernicki – główny ekonomista Ministerstwa Finansów;
· dr hab. Anna Moździerz, prof. UEK – Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Mini – panel polityce monetarnej:
· dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW – kier. Katedry Ekonomii Politycznej WNE UW, członek RPP;
· dr Wojciech Paczos – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Cardiff University.

Panel dyskusyjny:
· prof. Jerzy Osiatyński – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN;
· dr hab. Joanna Mackiewicz-Łyziak – Wydział Nauk Ekonomicznych UW;
· dr Marek Dietl – prezes GPW, adiunkt w Katedrze Ekonomii Biznesu SGH;
· dr Mateusz Szczurek – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, WNE UW.

Pełny zapis debaty jest dostępny poniżej:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę

Kategoria:

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę