Luka CIT w Polsce w latach 2014-2018

Luka CIT w Polsce w latach

Opublikowano: 06/07/2020

Polski Instytut Ekonomiczny zaprezentował 8 lipca na specjalnej wideokonferencji raport „Luka CIT w Polsce w latach 2014-2018” oraz podjął dyskusję wokół przyszłości systemu podatkowego w UE.

Głównym celem wydarzenia było omówienie przyszłości systemu podatkowego w UE. Szczególny nacisk położono na identyfikację potencjalnych nowych źródeł finansowania inwestycji umożliwiających powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w postpandemicznej Europie. Propozycje w tym zakresie zostały zasygnalizowane m.in. w tekście „Time to tax” autorstwa Piotra Araka, dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego: https://visegradinsight.eu/time-to-tax-eu-covid-19/

W czasie konferencji zaprezentowaliśmy raport „Luka CIT w Polsce w latach 2014-2018”, który został skomentowany przez Ministra Finansów, Tadeusza Kościńskiego. Odniósł się on także do kwestii kształtu systemu podatkowego w UE i niezbędnych zmian w tym zakresie. W dyskusji wziął udział także Zsolt Darvas (Bruegel).

Zapis całej konferencji jest dostępny poniżej:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę
For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę