Na kursie (bez)kolizyjnym z dalszą poprawą jakości życia

Krzysztof Kutwa

Opublikowano: 06/08/2021

Krzysztof Kutwa, „Obserwator Finansowy”: Zadanie intelektualne brzmi: na ile realistyczne jest efektywne pogodzenie presji na ograniczanie deficytu i stabilizację poziomu długu publicznego z presją zrównoważonego wzrostu dobrobytu i szczęścia społeczeństw zróżnicowanych regionalnie?

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę